Get Adobe Flash player

St.Helay

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทพวิทยา กำหนดการชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 เดือน มิถุนายน - กันยายน ภาคเรียนที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 ขออภัย! เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ เนื้อหาบางส่วนอาจยังไม่สมบูรณ์ กรุณากลับมาติดตามอีกครั้ง

 

kraprib  new  ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  คลิ๊กดูรายละเอียด วันที่ 19 เมษายน 2560


kraprib  จำหน่ายหนังสือเรียน / เสื้อผ้าชุดนักเรียน ทุกระดับชั้น ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. วันที่ 29 เมษายน 2560

 


kraprib วันจักรี เรียนพิเศษตามปกติ วันที่ 6 เมษายน 2560 


kraprib เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ทุกระดับชั้น ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. นักเรียนที่เรียนโรงเรียนอื่น ก็สามารถมาเรียนกับเราได้  วันที่ 3 - 29 เมษายน 2560


kraprib ประกาศผลสอบนักเรียนทุกระดับชั้น   วันที่ 30 มีนาคม 2560


kraprib มอบตัวชำระค่าธรรมเนียมการเรียน นักเรียนระดับชั้น ป.1 และ ม.1  วันที่ 30 มีนาคม 2560


kraprib สิ้นสุดการแจ้งย้ายสถาน  วันที่ 24 มีนาคม 2560


kraprib สอบซ่อมนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ทุกระดับ  วันที่ 9 มีนาคม 2560


kraprib นักเรียนชั้น ป.3 สอบ NT (ประเมินผลสัมฤทธฺ์ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น  วันที่ 9 มีนาคม 2560


kraprib นักเรียนชั้น ป.3 เรียนตามปกติ นักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์เรียนเสริมเพื่อสอบ  วันที่ 6-7 มีนาคม 2560


kraprib วันแห่งความภาคภูมิใจ อนุบาล 3 รับวุฒิบัตรบัณฑิต  วันที่ 9 มีนาคม 2560


 ดูทั้งหมด     

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนโดยสังเขป
             โรงเรียนเทพวิทยา เป็นโรงเรียนประเภทสามัญสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  ดำเนินงานโดยคณะบาทหลวงในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  เขตราชบุรี  ตั้งอยู่ที่ 201 หมู่  9 ต.กรับใหญ่  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  2497 โรงเรียนมีเนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน  โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากหลวงสิทธิ์เทพการ  วังตาล  หรืออีกนามหนึ่งกิมเลี้ยง  วังตาล  ชาตะเมื่อวันที่ 9  เมษายน  2428   ณ ตำบลดอนกระเบื้อง  เป็นบุตรของนายจุ้ย และนางเพชร     นับถือศาสนาคาทอลิก  ได้ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ท่านเป็นผู้ที่มีความอุตสาหะมากในตำบลนั้น  จนมีฐานะดีขึ้น ต่อมาอายุได้  26 ปี  ได้สมรสกับโรซากุหลาบ  ซึ่งอยู่หมู่บ้านวังตะกู  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม ในปี   พ.ศ. 2469  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นเสวกโทหลวงสิทธิ์       เทพการ เนื่องจากได้สร้างค่ายลูกเสือ  (ค่ายหลวง)

              ในปี   พ.ศ. 2480   ท่านได้บุกเบิกที่ดินในห้วยกระบอก  ซึ่งเป็นเขตติดต่อถึง  3  จังหวัดด้วยกันมี  นครปฐม   กาญจนบุรี  ราชบุรี  ได้เป็นผู้นำความเจริญมาสู่ห้วยกระบอกอย่างมากมาย อาทิ  เช่น  สร้างถนน  สร้างทำนบกั้นน้ำ

              สำหรับวัดคาทอลิก  ห้วยกระบอกท่านเป็นผู้ริเริ่ม และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างวัดและ    โรงเรียน  พร้อมทั้งบริจาคที่ดินให้เป็นสมบัติของวัด   ซึ่งโรงเรียนเทพวิทยา  เปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2497  โดยมีบาทหลวงเซอ๋า  แซ่เจ๊ว  เป็นผู้จัดการและครูใหญ่  ปีแรกรับนักเรียนตั้งแต่  ชั้นอนุบาลถึงประถมปีที่  4  จำนวนนักเรียน  65  คน
ปัจจุบัน  นโยบายด้านการบริหารของโรงเรียนเน้น คุณธรรม  นำวิชาการเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในหน้าที่บทบาทความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ  นอกนั้นโรงเรียนเทพวิทยาเน้นพัฒนาความรู้  ความสามารถของนักเรียนในทุกด้านไม่ว่าจะในด้านวิชาการ  ดนตรี  กีฬา  การแสดงออกต่างๆ ดังจะเห็นได้ว่ามีศิษย์เก่าของโรงเรียนหลายๆท่านได้ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ     มากมาย  อาทิ  ด้านการบริหารประเทศ  และวงการธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ คุณอภิรัตน์  ศิวพรพิทักษ์  ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการเขตดินแดน  คุณอิสระ  ว่องกุศลกิจ  ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัด  คุณชัยวัฒน์  ดำรงกิจกุลชัย  กรรมการผู้จัดการบริษัท  นีโอมิวสิค  เน็ทเวิร์ด  จำกัด  และรองประธานกรรมการไทยเอนจิน  เมนูแฟคเจอริ่งจำกัด  รวมถึงข้าราชการและนักธุรกิจอีกหลายท่าน  ซึ่งเป็นบ่อเกิดบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคมประเทศชาติตลอดมา

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

แนะนำโรงเรียน (การเรียนการสอน)

ประกันคุณภาพการศึกษา

 

  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบแรก 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสอง
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม 
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
  ภาคี 4 ฝ่าย
  การแข่งขันกับโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก
  การแข่งขันโรงเรียนสังฆมณฑล
  กลุ่มงานสภานักเรียนเทพวิทยา

สถิติจำนวนผู้เข้าชม

577844
TodayToday12
YesterdayYesterday47
This WeekThis Week356
This MonthThis Month962
All DaysAll Days577844
54.196.33.246

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เป็นเพื่อนกับโรงเรียนเทพวิทยา

ปฏิทินกิจกรรม

loader

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนเทพวิทยา

201 หมู่ 9  ตำบลกรับใหญ่  อำเภอบ้านโป่ง  
จังหวัดราชบุรี  70190 

Thepwitthaya School

201 m.9 Krabyai  Banpong

Ratchaburi 70190

โทร.0-3229-1202 
http://www.thwy.ac.th,
facebook : เทพวิทยา ห้วยกระบอก

สอบถามข้อมูล