Get Adobe Flash player

St.Helay

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทพวิทยา กำหนดการชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 เดือน มิถุนายน - กันยายน ภาคเรียนที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 ขออภัย! เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ เนื้อหาบางส่วนอาจยังไม่สมบูรณ์ กรุณากลับมาติดตามอีกครั้ง

 

kraprib  new  ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  คลิ๊กดูรายละเอียด วันที่ 19 เมษายน 2560


kraprib  จำหน่ายหนังสือเรียน / เสื้อผ้าชุดนักเรียน ทุกระดับชั้น ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. วันที่ 29 เมษายน 2560

 


kraprib วันจักรี เรียนพิเศษตามปกติ วันที่ 6 เมษายน 2560 


kraprib เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ทุกระดับชั้น ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. นักเรียนที่เรียนโรงเรียนอื่น ก็สามารถมาเรียนกับเราได้  วันที่ 3 - 29 เมษายน 2560


kraprib ประกาศผลสอบนักเรียนทุกระดับชั้น   วันที่ 30 มีนาคม 2560


kraprib มอบตัวชำระค่าธรรมเนียมการเรียน นักเรียนระดับชั้น ป.1 และ ม.1  วันที่ 30 มีนาคม 2560


kraprib สิ้นสุดการแจ้งย้ายสถาน  วันที่ 24 มีนาคม 2560


kraprib สอบซ่อมนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ทุกระดับ  วันที่ 9 มีนาคม 2560


kraprib นักเรียนชั้น ป.3 สอบ NT (ประเมินผลสัมฤทธฺ์ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น  วันที่ 9 มีนาคม 2560


kraprib นักเรียนชั้น ป.3 เรียนตามปกติ นักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์เรียนเสริมเพื่อสอบ  วันที่ 6-7 มีนาคม 2560


kraprib วันแห่งความภาคภูมิใจ อนุบาล 3 รับวุฒิบัตรบัณฑิต  วันที่ 9 มีนาคม 2560


 ดูทั้งหมด     

แผนกประถม 

 

  ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1    ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2  
DSC 0064 exposure
DSC 0069 exposure DSC 0071 exposure DSC 0072 exposure
นางสาวสุจินต์  ชนะอินทร์   นางลลิตา  กมลหา  นางสาวนันทกานต์ อาดปักษา  นางสาวลำดวน  คำจันทร์
ครูประจำชั้น ป.1/1  ครูประจำชั้น ป.1/2 ครูประจำชั้น ป.2/1 ครูประจำชั้น ป.2/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
 DSC 0076 exposure DSC 0068 exposure   DSC 0077 exposure
 น.ส.ณัฐพิมล  ว่องไวชัยเจริญ นางสุพัตรา  โสภา   นางวนิดา  บุษบา
ครูประจำชั้น ป.3/1 ครูประจำชั้น ป.3/2 ครูประจำชัน้ ป.3/3
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
DSC 0766 DSC 0062 exposure  DSC 0106 exposure
 นางสาวกฤติยา  บุญอารี  นางอรอนงค์  บุญทอง  นางนงลักษณ์  จันทร์อ้น
ครูประจำชั้น ป.4/1 ครูประจำชั้น ป.4/2 ครูประจำชั้น ป.4/3
 ครูผู้สอนสังคมฯ  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครูสอนการงานอาชีพฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
DSC 0776 DSC 0113 exposure DSC 0074 exposure DSC 0095 exposure DSC 0126 exposure
นางสาวปานทิพย์  เทศถัน  นางสาวพัทธ์ธีรา  ท่าผา  น.ส.พิรุฬลักษณ์  เสนาภักดิ์  นายวรพล   ธิติวรกิจ นางสาวศรัณยา  พุทธา 
ครูประจำชั้น ป.5/1 ครูประจำชั้น ป.5/2 ครูประจำชั้น ป.5/3 ครูประจำชั้น ป.6/1 ครูประจำชั้น ป.6/2
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนสังคมฯ ครูผู้สอนภาษาไทย ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

 

แผนกมัธยม

 

  ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1    ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2  
DSC 0078 exposure DSC 0070 exposure DSC 0123 exposure DSC 0080 exposure
 นางสาววราภรณ์  ศรีสังวรณ์  นางพรปวีณ์ ศตพรไกรวัฒน์  นายกิตติ์ธเนศ  ศตพรไกรวัฒน์  นางวิภารัตน์  เนียนไธสง
ครูประจำชั้น ม.1/1 ครูประจำชั้น ม.1/2 ครูประจำชั้น ม.2/1 ครูประจำชั้น ม.2/2
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนสังคมฯ ครูผู้สอนสังคมฯ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
DSC 0066 exposure DSC 0081 exposure  DSC 0067 exposure
 นางสาวศิริพร  คูณมา นางศรินภัสร์  ห้วยหงษ์ทอง  นางศิริเพ็ญ  นันทสกุลการ
ครูประจำชั้น ม.3/1 ครูประจำชั้น ม.3/2 ครูประจำชัน้ ม.3/3
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนภาษาไทย ครูผู้สอนภาษาไทย

 

ครูพิเศษ

 

DSC 0088 exposure DSC 0092 exposure DSC 0093 exposure DSC 0094 exposure DSC 0097 exposure
 นางปรียา   ศรีเอียด  นายพิรัชย์  โรจน์หิรัญญกุล นายอำพล  เอี้ยวฮะ  นางชลธิชา  ศรีสำอางค์  นายณัตพล  โสภา
ครูพิเศษภาษาไทย   ครูพิเศษวิทยาศาสตร์ ครูพิเศษพละสุขศึกษา   ครูพิเศษสังคมฯ ครูพิเศษดนตรี/วงโยฯ
 
DSC 0103 exposure DSC 0104 exposure DSC 0128 exposure DSC 0134 exposure DSC 0090 exposure
 นางณัฐธนิสชา  แก้วสน น.ส.ศิริรัตน์ ทิชากรตระการ นางนลินรัตน์ อรรถศิรสิทธิ์ น.ส.ประกายเดือน ผิวเงิน น.ส.ทิพวรรณ  ทองปาน 
 ครูพิเศษพละสุขศึกษา  ครูพิเศษงานห้องสมุด  ครูพิเศษภาษาอังกฤษ  ครูพิเศษคณิตศาสตร์ เจ้าหน้าที่การเงิน 
DSC 0767 DSC 0084 exposure PA300043    
น.ส.จุฑาพร มุขยพาณิชย์ นายเลียบ  กัณฑ์โย Mrs. Trinity Reyes Bagan  นางสาวอมรพันธ์ุ จงทอง  
ครูพิเศษนาฏศิลป์ ครูพิเศษศิลปะ ครูฟิลิปปินส์  ครูผู้สอนภาษาจีน  

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

แนะนำโรงเรียน (การเรียนการสอน)

ประกันคุณภาพการศึกษา

 

  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบแรก 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสอง
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม 
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
  ภาคี 4 ฝ่าย
  การแข่งขันกับโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก
  การแข่งขันโรงเรียนสังฆมณฑล
  กลุ่มงานสภานักเรียนเทพวิทยา

สถิติจำนวนผู้เข้าชม

577844
TodayToday12
YesterdayYesterday47
This WeekThis Week356
This MonthThis Month962
All DaysAll Days577844
54.196.33.246

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เป็นเพื่อนกับโรงเรียนเทพวิทยา

ปฏิทินกิจกรรม

loader

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนเทพวิทยา

201 หมู่ 9  ตำบลกรับใหญ่  อำเภอบ้านโป่ง  
จังหวัดราชบุรี  70190 

Thepwitthaya School

201 m.9 Krabyai  Banpong

Ratchaburi 70190

โทร.0-3229-1202 
http://www.thwy.ac.th,
facebook : เทพวิทยา ห้วยกระบอก

สอบถามข้อมูล